Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

I. Overeenkomst

 1. De op de website aangeboden producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod. Dit kan door de klant worden aanvaard door de gehele bestelprocedure zoals die op de website wordt aangeboden te doorlopen en te voltooien, hetzij rechtstreeks aan Finovino.
 2. Finovino behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
 3. Aangezien op de website alcohol (<15% alcohol) tot de aangeboden producten behoort, zal in het geval van een bestelling en levering van dit product, de bezorger om een legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval tot 25 jaar.

II. Prijzen en betaling

 1. Prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW.
 2. De prijzen van bestellingen zijn exclusief verzendkosten, mits anders weergegeven.
 3. Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Finovino aangeboden betalingsmogelijkheden.
 4. Finovino is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende bestellingen welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de eerder overeengekomen prijzen.

III. Levering

 1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de website en alsmede in bevestigings e-mails zijn indicatief. Finovino zal zich tot het uiterste inspannen de leveringstermijnen te behalen.
 2. Finovino levert producten in heel Nederland.
 3. Indien één of meerdere producten uit de bestelling is beschadigd dient de klant dit binnen 3 dagen na ontvangst te melden bij Finovino. Indien de beschadiging of breuk van het product heeft plaats gevonden voor ontvangst van de box door de klant wordt deze door Finovino vergoed.
 4. Overdracht van verantwoordelijkheid vindt plaats bij het ontvangen van de producten door de klant. Met uitzondering van een wijn die een fout bevat, is de klant verantwoordelijk voor het product na ontvangst.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Finovino binnen 3 dagen op de hoogte te stellen indien een box niet is geleverd.